Ref: Kedjehus

Referens Tio Tak Kirsti och Hans Göran

Kirsti och Hans-Göran Jansson

“Vårt 45 år gamla kedjehus var i behov av takomläggning. Vi kom i kontakt med en finsk firma ”Tio-Tak” – Kymppi Katto – som man säger i Finland. Firman tog sig an uppdraget med inte bara finsk sisu utan med förvånande sakkunnighet, noggrannhet och imponerande maskinpark.

Det visade sig att taket inte var bara i behov av omläggning utan en total takrenovering.

I renoveringen ingick byte av allt trävirke, papp, isolering och tegel samt byte av stuprännor och vindskiveplåtar.

Arbetet utfördes av utbildade finska takmästare, snabbt och effektivt med humöret i behåll trots en del överraskningar och problem – som löstes smidigt på plats.

Vi är fullständigt nöjda med resultatet och ser tryggt fram emot tillvaron under ett tak från ”TioTak”.