fbpx

Även gamla tegeltak uppe i Dala-Floda behöver ibland läggas om

Här hade kunden särskilda önskemål om solceller och önskade därmed den plåt som är bäst lämpad; Jalo Classic. Då solpanelernas konsoller monteras i falsarna slipper solcellsföretagen ta onödiga hål i våra nymonterade plåtar. Vi tackar Hans-Erik med familj för förtroendet!