Takplåt tp20 – JL20

TP20 är ett populärt alternativ inom takkonstruktion och finns i olika utföranden, inklusive korrugerad takplåt och plåttak som efterliknar traditionella takpannor.

Takplåt TP20: Lätt, Hållbar och Mångsidig

Takplåt TP20 är av hög kvalitet och en av de framträdande fördelarna med takplåt är dess låga vikt, endast cirka fem kilo per kvadratmeter. Detta innebär att du inte behöver överdimensionera takkonstruktionen för att hantera belastningen från takmaterialet, vilket krävs för tyngre material som lertegel och betongtakpannor. Dessutom kan takplåt användas på tak med en lutning under 22 grader, vilket ger en hög grad av flexibilitet vid takläggning.

Referensbilder

Anpassningsbar efter diverse taklutningar

Takplåt TP20 är känd för sin anpassningsförmåga och mångsidighet, vilket gör den till en idealisk lösning för en mängd olika byggnadstyper och taklutningar. Dess korrugerade design gör den lämplig för taklutningar så låga som 14 grader. Vid lägre lutningar är det viktigt att vidta tätningsåtgärder för att förhindra vatteninträngning genom längs- och tvärgående skarvar, vilket säkerställer en tät och hållbar takkonstruktion.

Utöver dess flexibilitet för olika lutningar, passar TP20 utmärkt för allt från moderna bostadshus till traditionella ladugårdar och industribyggnader. Dess estetiska och funktionella egenskaper kan anpassas efter varje unikt byggprojekt, vilket ger möjligheter för såväl renoveringar som nybyggnationer. TP20:s mångsidighet och bredd av utföranden tillåter enkel integration i olika arkitektoniska stilar, vilket gör den till ett perfekt val för en rad olika konstruktionsbehov.

Hållbarhet och installationstips av takplåt

Takplåt TP20 är tillverkad av varmförzinkad stålplåt med en skyddande ytbehandling bestående av åtta skikt. Installationen av taket kräver noggrannhet och användning av rätt verktyg, inklusive plåtsax, nibblingsmaskin eller nibblertillsats för borrmaskin. Det är viktigt att undvika att kapa plåten med en vinkelslip, eftersom den höga friktionsvärmen kan skada plåtens rostskydd.

För ett framgångsrikt projekt bör du se till att ditt underlag består av råspont och papp. Kontrollera takets planhet genom att mäta diagonalerna och säkerställ att det är plant. För läktning på ett undertak rekommenderas dimensioner på 25 x 38 för ströläkt och läktavstånd på 600 mm för ströläkt och 500 mm för bärläkt.

Fördelar med takplåt från TioTak

När du väljer en takplåt från TioTak finns det många fördelar. Med vår takplåt investerar du i en produkt som kombinerar hållbarhet, kvalitet, estetik och kostnadseffektivitet. TioTaks takplåtar är designade för att möta de unika kraven i det svenska klimatet, vilket innebär att de inte bara erbjuder hållbarhet, utan även anpassningsbara för en rad olika byggnadsstilar och behov.

 1. Lång Livslängd: En av de största fördelarna med våra plåttak är att dom håller i många år. Med en livslängd som kan sträcka sig upp till 50 år eller mer, erbjuder dessa tak en långsiktig lösning, vilket minskar behovet av frekventa byten och reparationer.

 2. Lätt och stark: Takplåten från TioTak är både lätt och stark. Denna kombination minskar belastningen på byggnadens struktur och gör installationen enklare och snabbare, vilket i sin tur kan leda till lägre arbetskostnader.

 3. Miljövänlig: TioTaks takplåtar är tillverkade av återvinningsbart material och bidrar till en minskad miljöpåverkan. Deras långa livslängd innebär också mindre avfall över tid.

 4. Estetisk flexibilitet: Med ett brett utbud av färger och utföranden kan takplåten anpassas för att komplettera flera olika stilar. Oavsett om du letar efter moderna eller klassiska stilar, finns det alternativ som passar just dina behov.

 5. Ekonomiskt effektiv: Tack vare dess enkla installation och minimala underhållsbehov är TioTaks takplåt en kostnadseffektiv lösning. Den långa livslängden innebär också att det är en långsiktig investering som betalar sig över tid.

 6. Anpassningsbar för olika takformer: Takplåt från TioTak kan användas på en mängd olika takformer och lutningar, vilket ger hög flexibilitet vid både nybyggnation och renoveringar.

 7. Väderbeständig: Konstruerade för att stå emot det skiftande svenska klimatet, är TioTaks takplåtar motståndskraftiga mot element som starka vindar, snö och regn.

Att välja just TioTak för ditt nya tak innebär att du får en produkt som är testad och beprövad för att klara de utmaningar som det svenska klimatet erbjuder, samtidigt som det ger estetik och funktion till din byggnad. Med TioTaks takplåtar investerar du i en lösning som kommer att skydda och försköna din byggnad i många år framöver.

Viktiga råd att komma ihåg

 • Var försiktig när du går på ditt plåttak och gå i vågdalarna där det finns bärläkt.

 • Bygglov kan krävas inom detaljplanelagt område vid byte av takmaterial eller takfärg.

 • Svarta tak kan absorbera mer värme, vilket kan påverka inomhustemperaturen.

 • Se till att taket är i gott skick och eventuella skador eller klippkanter bör bättringslackas.

Takplåt TP20 erbjuder en idealisk lösning för takkonstruktion som är både enkel att installera och hållbar över lång tid. Det är viktigt att följa rätt försiktighetsåtgärder och råd under installationen och underhållet för att säkerställa ett framgångsrikt projekt med en långvarig takkonstruktion.

TioTaks takplåt är designad för att hålla i många år och har en genomsnittlig livslängd på upp till 50 år, beroende på underhåll och lokala väderförhållanden.

Absolut, våra takplåtar finns i en mängd olika färger och utföranden, vilket gör dem anpassningsbara för olika stilar, från moderna till de mer klassiska.

TioTaks takplåt är mycket väderbeständig och kan hantera allt från stora kraftiga vindar och snö till starkt solljus, vilket gör den till ett pålitligt val i det svenska klimatet.

Våra takplåtar kräver minimalt underhåll. Regelbunden rengöring och kontroll för att upptäcka eventuella skador räcker för att bibehålla takets kvalitet över tid.

Ja, det är möjligt att integrera solceller på våra tak, vilket kan bidra till ökad energieffektivitet och minskade elkostnader för ditt hem eller din verksamhet.