Takplåt tp20 – JL20

Takplåt TP20: Lätt, Hållbar och Mångsidig

Takplåt är ett populärt alternativ inom takkonstruktion och finns i olika utföranden, inklusive korrugerad takplåt och plåttak som efterliknar traditionella takpannor. En av de framträdande fördelarna med takplåt, specifikt Takplåt TP20, är dess låga vikt, endast cirka fem kilo per kvadratmeter. Detta innebär att du inte behöver överdimensionera takkonstruktionen för att hantera belastningen från takmaterialet, vilket krävs för tyngre material som lertegel och betongtakpannor. Dessutom kan takplåt användas på tak med en lutning under 22 grader, vilket ger en hög grad av flexibilitet vid takläggning.

Enkel och Effektiv Installation

Bredden på Takplåt TP20 (1080 mm) gör installationen snabb och enkel. Plåtarna finns i olika längder som kan anpassas och kombineras efter behov, vilket minskar behovet av kapning och sparar tid. Dess långa livslängd, upp till 50-60 år, beror på dess motståndskraft mot både frost och försämring. För att ytterligare säkerställa kvaliteten erbjuder BYGGmax 10 års funktionsgaranti på all Takplåt TP20.

Lämplig för Diverse Taklutningar

Korrugerad plåt är anpassningsbar och klarar taklutningar så låga som 14 grader. Vid lutningar under detta värde krävs tätningsåtgärder för att förhindra vatteninträngning genom längs- och tvärgående skarvar.

Referensbilder

Hållbarhet och Installationstips

Takplåt TP20 är tillverkad av varmförzinkad stålplåt med en skyddande ytbehandling bestående av åtta skikt. Installationen kräver noggrannhet och användning av rätt verktyg, inklusive plåtsax, nibblingsmaskin eller nibblertillsats för borrmaskin. Det är viktigt att undvika att kapa plåten med en vinkelslip, eftersom den höga friktionsvärmen kan skada plåtens rostskydd.

För ett framgångsrikt projekt bör du se till att ditt underlag består av råspont och papp. Kontrollera takets planhet genom att mäta diagonalerna och säkerställ att det är plant. För läktning på ett undertak rekommenderas dimensioner på 25 x 38 för ströläkt och läktavstånd på 600 mm för ströläkt och 500 mm för bärläkt.

Viktiga råd att komma ihåg

  • Var försiktig när du går på ditt plåttak och gå i vågdalarna där det finns bärläkt.
  • Bygglov kan krävas inom detaljplanelagt område vid byte av takmaterial eller takfärg.
  • Svarta tak kan absorbera mer värme, vilket kan påverka inomhustemperaturen.
  • Se till att taket är i gott skick och eventuella skador eller klippkanter bör bättringslackas.

 

Takplåt TP20 erbjuder en idealisk lösning för takkonstruktion som är både enkel att installera och hållbar över lång tid. Det är viktigt att följa rätt försiktighetsåtgärder och råd under installationen och underhållet för att säkerställa ett framgångsrikt projekt med en långvarig takkonstruktion.