Solcellsbidrag – Skattereduktion istället för bidrag för solceller

Den gröna energiomställningen tar fart på svenska gårdar när solcellsanläggningar blir allt vanligare. Med det nya gröna skatteavdraget blir investeringen i solenergi mer lockande än någonsin för jordbrukare, vilket inte bara gynnar plånboken utan också vår miljö.

Inom jordbrukssektorn blir det allt vanligare att se solcellsanläggningar installeras på ladugårdstak och andra byggnader på gårdar runt om i landet. Detta beror delvis på de ekonomiska fördelarna med solenergi, men också på det ökande miljömedvetandet bland jordbrukare som vill minska sitt koldioxidavtryck och göra sin verksamhet mer hållbar. För att underlätta övergången till solenergi erbjuds skattereduktion för ladugårdstak och lantbrukstak, vilket kan göra investeringen ännu mer lockande och lönsam. 

Det nya gröna avdraget

Den nya gröna skattereduktionen innebär att privatpersoner kan dra nytta av en 20 % reducerad kostnad vid köp av solceller inklusive installation. Denna förmån appliceras direkt på fakturan, vilket innebär att ansökan om avdrag eller väntan på utbetalning inte längre krävs. Detta förslag kom till som ett alternativ till det tidigare solcellsbidrag, som upphörde den 7 juli 2020. Vill du läsa mer om investeringsstöd för solceller kan du besöka och ta del av informationen på Energimyndigheten

Skattereduktion för grön teknik

I samband med avslutningen av solcellsbidraget övervägdes ett förslag om grönt skatteavdrag, vilket föreslogs att träda i kraft den 1 januari 2021.

Det nya gröna avdraget ger privatpersoner möjlighet att dra av på skatten när de investerar i en solcellsanläggning, solcellsbatteri eller laddstolpe till sin elbil. Till skillnad från det tidigare solcellsbidraget, som även var tillgängligt för bostadsrättsföreningar och företag, är det nya avdraget endast tillgängligt för privatpersoner.

Det gamla bidraget för grön teknik tillämpades på installationer som utfördes och betalades före den 1 januari 2021. Det innebar att personer kunde få skattereduktion för upp till 50 000 kronor per person och år för installation av solceller på tak och andra miljövänliga tekniker. Denna skattereduktion bidrog till att göra investeringar i hållbar teknik mer attraktiva och tillgängliga för många individer och företag.

Skatteavdrag steg för steg:

  1. Först och främst ska du undersöka möjligheten att dra nytta av det gröna avdraget. Detta är en skattereduktion som kan tillämpas för investeringar i miljövänliga alternativ, såsom solcellsanläggningar.

  2. Kolla om du är berättigad till solcellsreduktionen. Det är en ekonomisk förmån som kan ges för att stödja installationen av solceller.

  3. Förstå att det kan finnas flera olika typer av solcellsbidrag tillgängliga, beroende på var du bor och vilka regler som gäller i din region.

  4. Försök att identifiera vilka solcellsbidrag som passar bäst för din specifika investering. Det kan finnas olika alternativ att välja mellan, såsom bidrag för privatpersoner, företag eller offentliga institutioner.

  5. Gör en noggrann beräkning av din investering och hur mycket skattereduktion du kan förvänta dig att få. Detta kan hjälpa dig att bestämma om solcellsanläggningen är ekonomiskt lönsam för dig.

  6. Kom ihåg att du ska behöva lämna in olika dokument och ansökningar för att kunna dra nytta av både det gröna avdraget och solcellsbidraget.

  7. Se till att du följer alla regler och krav för att säkerställa att du får den skattereduktion och eventuella bidrag du är berättigad till.

FAQ - Frågor och svar

Det tidigare solcellsbidraget var mycket ineffektivt på grund av långa handläggningstider som ledde till väntan på beslut. Det kunde ta upp till ett år innan sökanden fick utbetalningen, vilket innebar att många behövde finansiera hela kostnaden för sina solcellsanläggningar själva.

Genom att omvandla solcellsbidraget till ett skatteavdrag kan beloppet dras av direkt på fakturan. Detta möjliggör att installatören kan få betalt direkt från Skatteverket, vilket effektiviserar processen och minskar behovet av att ligga ute med hela kostnaden för installationen.

Nej, det bidrag för solceller behövde inte återbetalas. Det fungerade snarare som en statlig rabatt på din solcellsanläggning.

Den genomsnittliga handläggningstiden för solcellsbidrag låg vanligtvis mellan 6–12 månader. Bidragssystemet för solceller var betydligt mindre effektivt jämfört med dagens stödsystem.

Nej, enligt Skatteverket gäller skattereduktionen för grön teknik endast för materialet om det köps från samma företag som utför installationen. Du kan fortfarande få skattereduktion för grön teknik, men endast för arbetskostnaden om du köper materialet själv från en annan källa. Det gröna avdraget kan alltså inte användas till material du köper in själv.

Det gröna skatteavdraget är 20 % för solpaneler och 50 % på solcellsbatterier. Totalkostnaden på max 50 000 kronor per person och per år.

Priset på solceller varierar beroende på systemets storlek, kvalitet och installationskostnader. Kontakta oss för att veta mer.

 

Solenergi är energi från solen som omvandlas till el eller värme. Det är miljövänligt och hållbart eftersom det inte genererar utsläpp. Solenergi kan utnyttjas genom solceller för elproduktion och solfångare för värmeändamål, både i småskaliga och storskaliga system.

Solceller har vanligtvis en garanterad livslängd på 25–30 år eller mer, med förväntad livslängd upp till 50 år.