Takrenovering & takbyte

Bekymmerslös takrenovering från Tio-Tak

TioTak takrenovering man på tak

Vi utför kostnadsfria kalkyler till våra kunder. Våra experter inspekterar ditt tak, planerar och gör en skriftlig kalkyl – en personlig planering för just ditt objekt/hus. Beslutet blir då enkelt för dig som kund, när allt är noggrant uträknat och planerat.

När våra experter planerar och våra takmästare utför renoveringen förenas en lång tids erfarenhet av takrenoveringar. Nytt tak med “nyckel i handen”-modellen, där även kunden har möjlighet till egna önskemål.

Välj emellan jalo-stålplåt, luja-stålprofil eller betongpannor.

Hängrännor och säkerhetsprodukter

Vi kan förnya dina hängrännor och säkerhetsprodukter i samband med att vi gör din takrenovering.